FLC Grand Hotel Sầm Sơn

null

Hạng phòng cơ bản. Phù hợp cho gia đình, với sức chứa dành cho 2 người lớn và 1 trẻ em dưới 6 tuổi...
02(+) Người 33m2
02 Giường Sea View
null

Phù hợp cho gia đình từ 2 đến 4 người, phòng có kết hợp phòng khách rộng tạo ra không gian mở...
02(+) Người 55-57m2
01 Giường Lake View
null

Phù hợp cho gia đình từ 4 đến 6 người không gian phòng rộng rãi với 2 phòng ngủ riêng biệt...
04(+) Người 71-75m2
02 Giường Sea View
null

Phù hợp cho hộ gia đình từ 6 đến 8 người. Phòng với thiết kế 3 phòng ngủ riêng biệt...
06(+) Người 158m2
04 Giường Sea View

FLC Luxury Hotel Sầm Sơn

null

Hạng phòng cơ bản dành cho 02 người lớn và 01 trẻ em dưới 6 tuổi, kết hợp không gian
02(+) Người 43m2
02 Giường Sea View
null

Hạng phòng phù hợp dành cho hộ gia đình ít người từ 2 đến 4 người, có kết hợp phòng...
02(+) Người 60m2
01 Giường Sea View
null

Hạng phòng phù hợp cho hộ gia đình từ 4 đến 6 người, có kết hợp phòng khách rộng...
04(+) Người 66m2
02 Giường Sea View
null

Hạng phòng nhà vườn cơ bản dành cho 02 người lớn và 01 trẻ em, phòng có thiết kế không gian...
02(+) Người 64m2
01 Giường Garden View

FLC Grand Hotel Hạ Long

null

Hang phòng phù hợp cho gia đình 2 người lớn và 1 trẻ em dưới 6 tuổi. Với thiết kế không gian...
02(+) Người 42-48m2
02 Giường Golf View
null

Hạng phòng phù hợp cho gia đình dành cho 2 người lớn và 1 trẻ em dưới 6tuổi, phòng khách...
02(+) Người 42-48m2
01 Giường Golf View
null

Phòng Grand Suite Bay View: Phù hợp cho hộ gia đình từ 4 đến 6 người, có kết hợp phòng khách...
04(+) Người 88-92m2
03 Giường Bay View
null

Hạng phòng cao cấp dành cho thương gia từ 6 đến 8 người, có kết hợp phòng khách...
06(+) Người 137m2
04 Giường Bay View

FLC Luxury Hotel Quy Nhơn

null

Hạng phòng cơ bản dành cho 02 người lớn và 01 trẻ em dưới 6 tuổi. Phòng thiết kế...
02(+) Người 50m2
02 Giường Sea View
null

Phòng Studio Suite Deluxe: Hạng phòng dành cho 02 người lớn và 01 trẻ em dưới 6 tuổi...
02(+) Người 56m2
01 Giường Sea View
null

Hạng phòng phù hợp cho hộ gia đình từ 4-6 người, có kết hợp phòng khách rộng...
04(+) Người 67m2
03 Giường Sea View
null

Hạng phòng phù hợp với hộ gia đình từ 6-8 người, có kết hợp phòng khách rộng và khu...
06(+) Người 105m2
04 Giường Sea View

FLC Luxury Hotel Vĩnh Phúc

null

Hạng phòng cơ bản dành cho 02 người lớn và 01 trẻ em dưới 6 tuổi. Phòng thiết kế...
02(+) Người 54m2
02 Giường Garden View
null

Hạng phòng cơ bản dành cho 02 người lớn và 01 trẻ em dưới 6 tuổi. Phòng thiết kế...
02(+) Người 54m2
02 Giường Garden View
null

Hạng phòng cơ bản dành cho 02 người lớn và 01 trẻ em dưới 6 tuổi. Phòng thiết kế...
02(+) Người 54m2
02 Giường Garden View
null

Hạng phòng cơ bản dành cho 02 người lớn và 01 trẻ em dưới 6 tuổi. Phòng thiết kế...
02(+) Người 54m2
02 Giường Garden View